Med brukt maskinvare mot krisen

M. Bleicher, bb-net administrerende direktør
I løpet av den raske mobilisering av arbeidslivet var også brukt utstyr større etterspørsel enn noensinne. Samtidig avslører det problemer som avhengighet av asiatiske produsenter og mangel på bærekraftsbevissthet, slik Michael Bleicher forklarer i et intervju med IKT-KANAL.

IKT-KANAL: Mr. Bleicher, pandemien har betydelig akselerert trenden mot mobil arbeid. Hvor mye har det påvirket etterspørselen etter brukte systemer?

Michael Bleicher: På grunn av enhetene som kreves for hjemmekontor / skolegang, ble vi konfrontert med en enorm økning i etterspørselen. Noe som betød at vi produserte nesten akkurat i tide og knapt hadde lager. Hele markedet for nye og brukte varer ble påvirket av dette. Fokuset var tydelig på mobile enheter, skrivebordsområdet har falt kraftig.

IKT-KANAL: I hvilken grad spilte det etter din mening en rolle i den økte beslutningen om å kjøpe brukt at nye bærbare datamaskiner ofte ble utsolgt?

Blekemiddel: Evnen til å levere måtte bevises i markedet. På den tiden var det av sekundær betydning for partnere og kunder om enheten var ny eller pusset opp. IT-remarketing fikk en positiv boom det siste året. Bedrifter som fremdeles var skeptiske til ombehandlet maskinvare, utforsket til nå nytt terreng av nødvendighet og ble overbevist av de uslåelige argumentene til oppusset IT. Kvalitet, levering og ytelse, attraktive priser - profesjonelt oppussede enheter holder det de lover. Det kan derfor sies at partnere som har åpnet for produkter med en forlenget livssyklus, vanligvis stoler på bruk av disse enhetene på lang sikt. Oppsvinget gjorde det mulig å utvide langsiktige salgskanaler på veldig kort tid, noe som imidlertid gjorde anskaffelsen av brukte enheter og den tilhørende mangelen på ansvarlig håndtering av IT-maskinvare i Tyskland veldig tydelig.

IKT-KANAL: For å endre det, vil du i 2020 blant annet ha »Initiativ for bærekraftig, sikker IT-utvikling«(INSI) grunnlagt. Kan dette, og dermed også den sosiale delen i form av enhetsdonasjoner, også ha nytte av den store etterspørselen?

Blekemiddel: INSI-initiativet bærer sine første frukter, og noen prosjekter er allerede implementert. Imidlertid er ikke hele potensialet i initiativet oppnådd. Likevel er mindre enhetsdonasjoner, inkludert de fra våre egne prosjekter, allerede overlevert. For det nye året vil vi presse INSI videre og tilby bedriftene muligheten til å gi et positivt bidrag til miljøet vårt og støtte utdanningssektoren med deres nedlagte maskinvare.

Forsyningssituasjonen forblir solid til tross for avfall

IKT-KANAL: Øker mobilisering av arbeidslivet også etterspørselen etter utleiemodeller fordi selskaper prøver å bygge bro over låsing med lånte enheter?

Blekemiddel: Helt sikkert. Vi var også i stand til å gjennomføre ulike prosjekter med partnere i utleie-IT-sektoren og midlertidig bringe oppusset IT tilbake til markedet. Noen partnere var så imponert over kvaliteten på leieutstyret at de overtok dem så snart leieperioden gikk ut. På grunn av den nåværende situasjonen vil ikke etterspørselen etter lånte enheter avta og vil fortsette å spille en rolle i porteføljen vår.

IKT-KANAL: Hvor godt kan og kan du fremdeles ta vare på partnerne dine og i hvilken grad spiller faktorer som låsing og hygieneforskrifter en rolle?

Blekemiddel: Takket være langsiktige og pålitelige partnerskap var vi i stand til å overvinne den vanskelige forsyningen relativt godt og tåle toppbelastninger. Imidlertid ble noen prosjekter foreløpig stoppet på grunn av mangel på nye varer og også på grunn av hygienekonsepter. Mange selskaper reduserte tilgang og leveranser eller, i vårt tilfelle, innsamling av varer på sine lokaler til et minimum. Som et resultat kunne ikke nedlagt IT ikke hentes som avtalt og behandlet i vårt teknologisenter, men ble lagret hos kunden som en reserve. Våre lokaler gjør at vi kan fortsette vår produksjon med tilstrekkelig avstand, maskebehov og skiftesystemer, for eksempel i pauser. Hjemmekontor i det kommersielle området var standard på bb-net selv før pandemien, noe som betyr at det var eller ikke vil være noen service- eller kontaktbegrensninger for kunder og partnere.

IKT-KANAL: Hva betyr disse endringene for innkjøp og dermed den nærmeste fremtiden? Blir mobile enheter stadig mindre mens stasjonære datamaskiner er i overflod?

Blekemiddel: Den største utfordringen i IT-remarketing-sektoren er anskaffelsen av varene. Jo flere selskaper lagrer brukt maskinvare, desto vanskeligere er anskaffelsen. Problemet med tilgjengeligheten av ny maskinvare har stabilisert seg til en viss grad, noe som betyr at mer IT som er avviklet blir overlevert til Refurbisher og anskaffelser er litt enklere. Trenden mot mobile enheter sammenlignet med stasjonære datamaskiner kan sees tydelig og vil antagelig ikke flate ut, men heller øke.

Forventende slutt for mange Microsoft-oppussere

IKT-KANAL: Hvor mye vil den nåværende erfaringen etter din mening forandre arbeidsverdenen utover den akutte situasjonen, og hvordan kan det brukte markedet ha nytte av det?

Blekemiddel: Arbeidsverdenene i alle bransjer blir mer digitale enn noen gang før. I begynnelsen av fjoråret var hjemmekontoret fortsatt et absolutt privilegium for mange, men det blir mer og mer standarden. Fordelene for ansatte, arbeidsgivere og også for miljøet vårt er store, men også forbundet med mye tillit, disiplin og noen endringer. Ikke desto mindre, selv etter å ha kommet tilbake til normalitet, vil mobilarbeid ikke miste sin popularitet, men vil være en integrert del av det. Ved å opprette faste og ekstra hjemmekontor arbeidsplasser antar vi fortsatt etterspørsel etter mobile enheter, og det er grunnen til at de tilhørende maskinvarekravene forhåpentligvis vil kaste et stort lys på det oppussede IT-markedet.

IKT-KANAL: I tillegg til den eksepsjonelle situasjonen Covid-19 forårsaket, måtte du i år administrere integrasjonen av de mange mindre oppussingsanleggene som Microsoft hadde avviklet. Hvor godt fungerte det, og du kan anta at de fleste av de berørte vil forbli i markedet under de nye forholdene

Blekemiddel: Flertallet av det godkjente Microsoft RRP-programmet kunne ikke fanges opp av eksisterende MAR-partnere. Avviket mellom selskapene og den forestående overgangen til utelukkende digitale lisenser var for stor. Likevel klarte vi å firedoble vårt partnerlandskap i dette området og anta at de 15 beste prosentene fra programmet nå kan fortsette sin virksomhet gjennom andre MAR-partnere.

IKT-KANAL: Hos Microsoft handler det nye året om digitale lisenser. Hvilke utfordringer medfører dette, og hvordan kan du støtte partnerne? Hvilke andre trender eller temaer forventer du?

Blekemiddel: Den største utfordringen er integreringen av den digitale prosessen hos TPR-partnere (red.anm .: tredjepartsforhandlere). Gjennomføringen og den tilhørende innsatsen skal ikke undervurderes. Til slutt sørger imidlertid dette trinnet for at digitale lisenser kan brukes lønnsomt på lang sikt. Andre trender kan være at andre programvareleverandører også tar i bruk denne "ånden" og i økende grad tilbyr digitale i stedet for analoge produkter.

Mer hjelp for bedrifter og myndigheter

IKT-KANAL: Hva er din samlede vurdering det siste året, og hvilke tilbakemeldinger har partnerne dine mottatt?

Blekemiddel: Fra et økonomisk synspunkt var 2020 gjennomgående positiv og mer krevende enn gjennomsnittet. Som vi ser på som positivt, fordi det gir den ekstra hastigheten som er nødvendig for å utvikle seg videre. Pandemien har vist svakhetene i markedene. Avhengigheten av Kina og dets produksjonsanlegg, følsomheten i forsyningskjeder og den lenge forsinkede digitaliseringen på alle områder. Online handel har igjen tatt en stor del av kaken fra murstein og mørtel detaljhandel, og forhandlere som bare reiser gjennom murstein og mørtel butikker har hatt store tap. Redningspakken utløper neste år og vil avsløre den fulle virkningen av pandemien. I tillegg er prisene på markedet overopphetet og tilgjengeligheten er fortsatt knapp. Vi er veldig skeptiske til 2021.

IKT-KANAL: Er fortsatt bearbeiding trenden, spesielt siden grønn IT for øyeblikket opplever et oppsving?

Blekemiddel: Hvert selskap, uansett størrelse, står overfor utfordringen med å avhende brukt utstyr. Samfunnet vårt legger mer og mer press på selskaper for å opptre bærekraftig på alle områder og motarbeide det kaste samfunnet. Mange selskaper og institusjoner har en tendens til å være åpne for å håndtere ansvarlig med sin brukte IT, men viker unna å konvertere sine interne prosesser og frykter merkostnader.

IKT-KANAL: Hvilke nye ideer kan du og dine partnere bruke for å hjelpe selskaper og myndigheter med å mestre denne utfordringen?

Blekemiddel: For å gi mindre selskaper, spesielt, sjansen til å håndtere bærekraftig IT som er avviklet, kan de bruke bb-net Grønn IT-boks leie. Green-IT Box fungerer som et mobilt midlertidig lagringsanlegg for avviklet maskinvare, uavhengig av tidsperiode. Bedrifter kan praktisk og sentralt lagre sin brukte IT og bestille henting og levering til bb-net når som helst. Etter at varene er overført, blir de sjekket i Schweinfurt Technology Center på grunnlag av serienumre, data slettet og verdsatt i henhold til rimelige markedspriser, og betalingen initieres. Alle tjenester er allerede inkludert i leieprisen, noe som betyr at selskapet ikke påløper noen ekstra kostnader.

 

PRESSEMELDINGER


Filehandling
ICT_05.02.2021_Med brukt maskinvare mot krisen (LINK)Last ned 
Rull til toppen