IT-oppussingsmedlem i Bavarian Environment Cluster

Forsidebilde Umweltcluster Bayern slutter seg til bb-net
Siden mai 2021 har bb-net media GmbH også vært medlem av UmweltCluster Bayern, et initiativ fra IHK og ClusterOffensive Bayern.

Målet med foreningen er å fremme konkurransekraft i Bayern og merverdi i den bayerske miljøøkonomien gjennom konsentrert ledelse av "Environmental Technology Cluster" og dermed å gjøre jobber i Bayern bærekraftige. Fokuset er på intensiv kontakt mellom medlemmene samt utveksling av informasjon og prosjektarbeid. Som en aktiv del av det bayerske miljøteknologinettverket er vi for eksempel medlem av digitaliseringsarbeidsgruppen og ser frem til mange nye impulser, diskusjoner og felles aktiviteter - selvfølgelig ikke bare i vårt kjernesegment "Waste & Recycling" , men fremfor alt i de svært aktuelle områdene IT-oppussing, grønn IT, bærekraftig digitalisering og ressurseffektivitet.

Umweltcluster Bayern - Nettverk av den bayerske miljøøkonomien

Rull til toppen