Ta vare på sosialt ansvar

Bærekraftig engasjement (CSR)

For bb-net er økonomisk handling, med tanke på miljø, bærekraft og sosiale aspekter, en selvfølge.

CSR for bb-net media GmbH

Bærekraft og sosialt engasjement er grunnlaget for fremtidig levedyktighet. Bedriftens bærekraftsansvar er ikke en luksus og kan implementeres fra enhver bedriftsstørrelse. Selv små tiltak har stor innvirkning. Hvert bidrag teller for å skape den avgjørende forandringen. Innenfor vår bærekraftsstrategi fokuserer vi ikke bare på individuelle tiltak, men følger også en helhetlig tilnærming som tar hensyn til alle områder av forretningsområdet vårt. Og det uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Av overbevisning aksepterer vi vårt samfunnsansvar og handler og forplikter oss utenfor vår kjernevirksomhet for vårt miljø, bærekraftige virksomheter og sosiale prosjekter.

Teaser image Corporate Social Responsibility

BEHANDLING AV GLOBALE UTFORDRINGER SAMMEN

Drevet av visjonen om en bærekraftig global økonomi som kommer alle mennesker, samfunn og markeder til gode, undertegner flere og flere selskaper UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT og er forpliktet til å overholde de ti prinsippene samt bærekraftige utviklingsmål (SDGS) for global ansvarlig eierstyring og selskapsledelse. bb-net er den første tyske klimanøytrale IT-prosessoren som identifiserer seg selv som en Underskriver av FNs Global Compact er forpliktet til FNs 10 mål for ansvarlig eierstyring og offentliggjør og publiserer den årlige fremdriftsrapporten (COP).

01     Bedrifter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter.

02     Bedrifter bør sørge for at de ikke er medskyldige i menneskerettighetsbrudd.

03     Bedrifter bør opprettholde foreningsfriheten og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger.

04     Bedrifter bør gå inn for å eliminere alle former for tvangsarbeid.

05     Bedrifter bør gå inn for avskaffelse av barnearbeid.

06     Bedrifter bør stå opp for eliminering av diskriminering i arbeid og lønnet arbeid.

07     Bedrifter bør følge forsiktighetsprinsippet når de håndterer miljøproblemer.

08     Bedrifter bør ta initiativ for å fremme større miljøbevissthet.

09     Bedrifter bør akselerere utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier.

10     Bedrifter bør stå opp mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse.

«Sosial og økonomisk bærekraft bestemmer vår kjernevirksomhet. Vi er konsekvent forpliktet til verdensomspennende bærekraftig bruk av IT-maskinvare. I alt vi gjør sikrer vi overholdelse av lover, retningslinjer og menneskerettigheter.»

Michael Bleicher
Administrerende direktør, grunnlegger og kreativt sinn

KLARE MÅL, VERDIER, FOKUS

Bærekraftig, økologisk og sosial handling må være mer enn bare leppetjeneste. Vi på bb-net har fortsatt store planer. Vi fokuserer ambisiøst på det store bildet og ønsker å gjøre så godt vi kan. FNs 17 bærekraftsmål (SDG) oppfordrer oss til å se på vårt samfunnsansvar som en levende prosess og fortsette å forbedre oss mål for mål.

de globale målene for bærekraftig utvikling

Mer informasjon om bærekraftsmålene finner du her.

Hvordan vi integrerer bærekraftsmålene i vår bedriftsstrategi.

Mål 4 kvalitetsutdanning

KVALITETSUTDANNING

Utdanning er begynnelsen på alt. Derfor, som et IHK-sertifisert opplæringsfirma, støtter vi ikke bare våre ansatte med like muligheter gjennom et særegent opplærings- og videreutdanningsprogram, men støtter også DigitalPact School aktivt ved å utstyre utdanningsinstitusjoner med bearbeidet IT. Vi støtter veldedige hjelpeprosjekter som Labdoo og Kunnskapsverkstedet med IT-donasjoner in natura for å gi barn og unge hjemme og i utlandet tilgang til IT og utdanning.

Mål 7 rimelig og ren energi

Rimelig og ren energi

Bb-net har brukt strøm fra fornybare kilder utelukkende siden 2013. Automatiske prosesser brukes til å fullstendig slå av belysning og apparater innen produksjon og kommersielle områder når de ikke er i bruk eller i hvileperioder. Ved å etablere et nytt, energieffektivt selskap, har vi oppnådd oppvarmingsenergibesparelser på mer enn 30%.

Mål 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst

GODT ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Vi produserer enhetene våre trygt for mennesker, miljø og klima. Vi legger stor vekt på å samarbeide med selskaper som har forpliktet seg til å overholde retningslinjene. Overholdelse av rettferdige produksjonskjeder som oppstår uten tvangs- eller barnearbeid er et must for oss. Av overbevisning avstår vi fra kontrakt eller midlertidig arbeid og tilbyr ansatte langsiktige og krisesikre jobber der de kan realisere seg uten å ta hensyn til migrasjonsbakgrunner og mulige funksjonshemninger - vi tilbyr alle muligheten de fortjener.

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur

INDUSTRI, INNOVASJON, INFRASTRUKTUR 

Tyskland er en av pionerene innen grønn teknologi. Med bb-nets eget merke "tecXL - teknologi som ny“ bb-net skaper innovasjonen for å gjøre brukt maskinvare til Green-IT.

Våre tecXL-enheter forbedres kontinuerlig under miljøvennlige forhold, ressurseffektive prosesser og konstant produktoptimalisering.

Mål 10 Mindre ulikheter

MINDRE ULIKHETER

Å jobbe sammen er vårt motto. Mennesker med migrasjonsbakgrunn, men også mennesker med nedsatt funksjonsevne, jobber i nesten alle områdene våre. Hos bb-net er alle verdt det samme og støttes der det er nødvendig. Det er levd inkludering - av overbevisning. Vi fokuserer på en rettferdig fordeling av inntektene, tilbyr språkkurs og utstyrer hver av arbeidsplassene våre identisk slik at hver ansatt har samme høykvalitetsstandard.

Mål 12 for å sikre bærekraftig forbruk og produksjon

BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Ansvarlig bruk av naturressurser er spesielt viktig i IT-sektoren. For å gi holdbare forretningsenheter av høy kvalitet en annen betydning, samt profesjonell avhending på slutten av enhetens livssyklus. Dette er det mest bærekraftige alternativet når du arbeider med brukt IT. Vi ser på oss selv som konstruktive aktivister når det gjelder å gi bearbeidet IT oppmerksomheten den fortjener. Ved kontinuerlig å optimalisere enhetene våre og tilby attraktive tjenester, for eksempel en 24-måneders garanti, prøver vi å oppmuntre selskaper og sluttbrukere til å tenke nytt over tilnærmingen og gjøre overgangen til bearbeidede varer mer og mer attraktiv.

Mål 13 klimavern

TILTAK VED KLIMAVERN

På vårt klimanøytrale sted i Schweinfurt ser vi vårt ansvar for å operere på en klimanøytral måte. For å minimere den negative miljøpåvirkningen vår som en del av et omfattende energi- og mobilitetskonsept. Det er vårt mål å forbedre klimavennligheten i produksjons- og transportstrinn oppstrøms og nedstrøms. Vi kompenserer for uunngåelige utslipp i samarbeid med “Focus Zukunft” ved å kjøpe sertifikater. Grønn logistikk: Vi analyserer våre utslipp langs varestrømmen, tar passende tiltak fra dem og minimerer på denne måten transportutslippene våre.

Mål 15 Liv på land

LIV PÅ LAND

Et blomstrende liv på land er grunnlaget for vårt liv på denne planeten. For å fremme biologisk mangfold, plantet vi over 50% mer grøntområde enn grønnere planen spesifiserer når vi grønner våre utendørsanlegg. Dette utvider det naturlige habitatet til truede arter mange ganger. Vi er også aktivt involvert i "Save The Bees" -kampanjen og har sponset Melfira-initiativet siden 2019.

Mål 17 partnerskap for å oppnå mål

PARTNERSKAP FOR Å NÅ MÅLENE

Nettverk og samarbeid på ulike områder (miljø, klima, utdanning, flyktninghjelp og familie) skaper partnerskap der vi samarbeider med våre partnere om kreative løsninger og metoder for beste praksis for å fremme bærekraftig utvikling. Vi optimaliserer alltid oss ​​selv og våre partnere. Ved å sette opp initiativer som INSI (Initiative for Sustainably Secure IT Evolution), støtter vi partnere, selskaper og kunder i å sette opp og implementere bærekraftsstrategier i IT-livssyklusen.

Rull til toppen