MERVERDITJENESTER FOR LEIER

DET LEIER
LIVSYKELTJENESTER

Du sørger for moderne IT-utstyr, effektive prosesser og de beste leasingprisene. Høye garanterte restverdier på slutten av IT-leasingperioden sikrer ytterligere marginer og gir merverdi for kundene.

Høyere restverdier ved slutten av IT-leieavtalen og garantert tilbakekjøp. Dra nytte av bruken av administrerte IT-tjenester. 

For deg som utleier og dine kunder, bør ikke IT-livssyklusen slutte med den siste leasingavtalen, fordi remarketing vil gi ekstra inntekter.

Vi kan forsikre deg om en garantert restverdi for ulike produktgrupper fra IT-miljøet til den opprinnelige verdien allerede før den første leasingavtalen. Langt over de beregnede restverdiene for IT-leasing. Dra nytte av den komplette IT-livssyklustjenesten og skape bærekraft og datasikkerhet for partnerne dine.

Teaser leasing

VÅR MERVERDI FOR DEG SOM LESER

Høyere restverdier
gjennom IT-remarketing

Garanterte verdier
ved tilbakekjøp

Uttjente tjenester
Porteføljeutvidelse

Bærekraftig CSR
med deg og dine kunder

Datasikkerhet på
Slutt på leasing

MER SIKKERHET. MER VERDI. MER PERFORMANCE.

Tilbakekjøp av IT-leasing og høye restverdier

I gjennomsnitt beregner finansfolk fra full amortisering til en sikker restverdi på tre til fem prosent etter utløpet av IT-leieavtalen. Spesielt i den kraftig økende finansieringen av IT-varer, kan betydelig høyere restverdier oppnås gjennom samarbeid med en sterk partner, hvis dette ikke blir liggende hos brukeren, men markedsføres. For planleggingen din: En minimumsverdi på 10 prosent er garantert. Høyere restverdier er mulig i mange IT-objekter, for eksempel bærbare datamaskiner. Vi har allerede utarbeidet en restverditabell for deg med garantert overgivelse og restverdier i prosent.
Vi antar alltid IT-finansieringsverdien for deg. For å du trenger ikke å be om en kjedelig individuell vurdering, men har en permanent sterk partner for IT-leasingobjekter. Du har også muligheten når som helst Inntektsdelingsmodell for individuelle eiendommer å være enig med oss.
Grafisk restverdi

Tilbakekjøpsgaranti for store prosjekter

I tillegg til din standardvirksomhet, finansierer du også Store gjenstander med flere tusen enheter. Her avhenger det av hvert prosentpoeng for å motta prisen. Vi er på din side allerede i tilbudsfasen og beregner restverdien for ønsket leasingperiode og det aktuelle IT-utstyret. Når du sender inn tilbudet ditt, har du skriftlig sikkerhet med hensyn til overgivelsesverdi og garantert overgivelse av bb-net med tilhørende markedsføring.

Nøyaktig rapportering og verdiøkende tjenester

Den visuelle og tekniske kontrollen av leieavkastningen i vårt teknologisenter gir deg en nøyaktig liste over alle IT-enheter basert på serienumre. Det kan du også Rabatter mot leietaker eller forsikringsselskapet hevder. I tillegg kan du selge ekstra sikkerhet til leietaker gjennom Verdiskapende ytelse slik som logistikken til gjenstandene, samt deres sikre sletting eller ødeleggelse av data utelukkende i Tyskland og i henhold til tysk lov. Vi vil gi deg alle lovlig sikre kontraktsdokumenter tilgjengelig gratis.

END
OF
LIFE

SERVICE

Vis kundene dine hos oss som partner at du kartlegger hele IT-livssyklusen. I tillegg til høye restverdier, vil du også demonstrere bærekraft og samvittighetsfullhet. Vi vil samle varene på slutten av leasingperioden, samt i tilfelle en uventet for tidlig slutt. Slett alle data, sjekk enhetene for mangler og markedsfør dem på egen risiko. Du drar nytte av vår 25 års erfaring.

Du genererer ytterligere inntekter gjennom aktivt salg av merverditjenestene på slutten av maskinvareleien og dermed også sikre ny kundevirksomhet. Dette er selvfølgelig også mulig indirekte via salgspartnernettverket ditt. Her tilbyr vi white label-løsninger og handler i ditt navn eller din partner.

Dette kan og bør snart være en del av porteføljen din på nettstedet ditt eller brosjyren.

Nettleserfelt
Sample Leasing AG
header sample leasing day

DET LEESER | LØSNINGER
Tjeneste ved utgangen av livet

På slutten av levetiden tenkte Muster Leasing AG fremover. Vi tilbyr spesialiserte tjenester for å fullstendig kartlegge IT-livssyklusen for deg - individuelt tilpasset dine behov.

Livssyklusen til IT ender ikke med avviklingen av enhetene. Det er mye som skal gjøres. For dette tilbyr vi en omfattende løsning med partneren vår. Sensitive bedriftsdata slettes på en fullstendig sertifisert måte og er tidligere pakket og fjernet på stedet av opplært personell. Etter at enhetene er sjekket, a detaljert rapportering og remarketing. Alle trinnene er sertifiserte og utføres i Tyskland. I tillegg handler du bærekraftig og økologisk Du kan også innlemme din håndtering av nedlagt EDP i CSR-rapporten din med sterk kommunikasjon. 

Dine fordeler gjennom uttjente tjenester hos Muster Leasing AG:

  • Komplett, bekymringsfri behandling fra en enkelt kilde
  • Svært sikker sletting eller ødeleggelse av data i henhold til internasjonale standarder
  • Sertifiserte tjenester i hvert prosess trinn
  • Kvalifisert markedsføring av IT-maskinvare
  • Miljøvennlig avhending av defekte enheter

Gratis råd
Tilbakeslagskonsept, prosjektprosess eller integrering i et bærekraftkonsept. Støtte for din bedrift.

Gratis samling ✓
All maskinvare over hele Tyskland blir hentet gratis fra deg og til og med pakket ut. Alt er med.

Sletting av gratis data ✓
Med BSI-godkjent blancco-programvare er sletting av data GDPR-kompatibel. Alle etiketter fjernes også.

Fri ødeleggelse ✓
Defekte harddisker, bånd, bånd og media makuleres med høy sikkerhet ved bruk av sertifiserte makuleringsmaskiner.

Gratis avhending ✓
Alt som ikke kommer inn i andre syklus er underlagt riktig deponering som et sertifisert spesialfirma.

Umiddelbar innbetaling ✓
Etter optiske og tekniske tester vil du motta en gjennomsiktig evaluering. Betalingen skjer umiddelbart.

Alle tjenester gratis for deg.
Samtidig økte sluttmarginen og porteføljeutvidelsen.

    Rull til toppen