TRANSPORT, OPPDAG & ØDELAG DATA SIKKER

DATA SLETNING
SERTIFISERT SIKKER

Sikker sletting av harddisk og SSD fra de gamle enhetene er topprioritet. Vi har allerede utarbeidet alle kontrakter for dette og tilbyr en lovlig kompatibel, BSI og DSVGO-kompatibel og sertifisert løsning.

Sikker Data ødeleggelse gratis for dataene og organisasjonen din.

Gratis råd
Tilbakeslagskonsept, prosjektprosess eller integrering i et bærekraftkonsept. Støtte for din bedrift.

Gratis samling ✓
All maskinvare over hele Tyskland blir hentet gratis fra deg og til og med pakket ut. Alt er med.

Slette gratis data ✓
Med BSI-godkjent blancco-programvare er sletting av data GDPR-kompatibel. Alle etiketter fjernes også.

Fri ødeleggelse ✓
Defekte harddisker, bånd, bånd og media makuleres med høy sikkerhet ved bruk av sertifiserte makuleringsmaskiner.

Gratis avhending ✓
Alt som ikke kommer inn i andre syklus er underlagt riktig deponering som et sertifisert spesialfirma.

Gratis CO2-sertifikat ✓
Dine økologiske handlinger vil bli belønnet. På forespørsel vil du motta et sertifikat med utslippene som er lagret for din gode gjerning.

Umiddelbar innbetaling ✓
Etter optiske og tekniske tester vil du motta en gjennomsiktig evaluering. Betalingen skjer umiddelbart.

FOR DIN SIKKERHET TA KONTAKT

Vi tilbyr deg et omfattende, toppmoderne BSI-kompatibelt konsept for å beskytte deg uten kostnad for deg. Bedrifter har ikke bare hatt en plikt til databeskyttelse siden innføringen av den nye GDPR. Du må håndtere sensitive data på en ansvarlig måte og i samsvar med loven, for eksempel hvis du selger en bærbar PC eller PC og har slettet dataene. Likevel hender det ofte at interne firmadata ikke blir slettet riktig. Dataskandalene øker - og den resulterende skaden kan raskt løpe inn i millioner. Derfor bør du sjekke nøye hvem du overlater den brukte maskinvaren til.

  Sikkerhet har prioritet i alle prosessdeler

  LOGISTIKK
  SIKKERHET

  Med svært sensitive data spiller sikkerhetsfaktoren en sentral rolle så snart den forlater selskapet. Med våre sertifiserte partnere kan vi garantere sikker håndtering fra første minutt.

  DELETE
  SIKKERHET

  Datadestruksjonen utføres av utvalgte, utdannede spesialister i et spesielt sikkerhetsområde ved hjelp av spesialutviklet programvare.

  IT
  SIKKERHET

  Sikkerheten til dataene dine fra det øyeblikket de kommer er en del av tjenestene våre. Alle bygninger er VdS alarmsikret, videoovervåket og tilgangskontrollert. IT-sikkerhetsrevisjoner bekrefter at dette er 96% over gjennomsnittet.

  DATABESKYTTELSE ER SAK FOR SJEFEN

  Til tross for den nødvendige databeskyttelsesoffiser er databeskyttelse fortsatt en topprioritet. Det er ikke nok å ansette en passende person internt eller eksternt. Det eneste ansvaret for databehandling og databeskyttelse ligger hos selskapet selv. Dette gjør det klart at ledelsen er ansvarlig for brudd. Derfor sørger vi for et juridisk sikkert kontraktsgrunnlag og feilfri datarensing.

  Databeskyttelse er topprioritet

  ordrebehandling

  Påkrevd for behandling av kataloger og avtaler med tjenesteleverandører og lagrings- og behandlingsleverandører for bedriftsdata. Også innen markedsføring av brukt IT er ADV et absolutt MUST og det juridiske grunnlaget. Bakgrunn: Hvis det er data om databæreren, trenger du en klar forskrift om hvordan den håndteres og hvilke forpliktelser og rettigheter som følger av den. Uten denne ADV kan ingen harddisk fjernes fra en enhet eller til og med slettes.

  Logistikk

  Et passende oppbevaringssted og sikker transport bør avklares før start. Låsbar og tetningsbar Transportkasser er standard hos oss. Disse leveres gratis eller, avhengig av periode, mot et leiegebyr. Ikke bare sikkerheten, men også varenes integritet er viktig for høyt salg. I løpet av logistikk, for eksempel, tilbyr vi GPS-overvåket transport eller utpakket samling. Hvis du ønsker det, kan vi registrere serienumrene for deg.

  Forsikring

  Vi hjelper med å beskytte bygningen vår slik at varene og dataene dine er sikre frem til overføring av eierskap VdS-sertifiserte alarmsystemer. Den elektronisk overvåkede tilgangskontrollen gir også ekstra beskyttelse. En Forsikringskonsept beskytter deg i verste fall mot tyveri, hærverk eller miljøskader.

  Overvåking

  I tillegg til Innbruddsalarmsystem er alle sikkerhetsrelevante områder med en Romovervåkning montert. Så snart varene kommer, kan vi forstå alle bevegelser sømløst og om nødvendig gi bevis på videoopptak på flere dager.

  Kvalifisert datadestrukselskap

  ZN dataødeleggingsfirma

  Sertifisering med testing og overvåking basert på kravene i Federal Data Protection Act i henhold til DIN 66399-3.

  blancco ITAD-partner

  bb-net er en blancco Silver ITAD-partner

  IT-oppussere med et stort volum av data slettinger har Blancco ITAD-partnerstatus og reflekterer dermed profesjonaliteten du trenger.

  IT-sikkerhetsrevisjon

  Det sikkerhetsrevisjon

  Å gjennomføre en frivillig revisjon av sertifiserte IT-sikkerhetsrevisorer og IT-compliance-ledere bekrefter et sikkerhetsnivå på 96%.

  SLET KUN IKKE NOK

  Mange konkurrenter annonserer at du kan slette dataene på enhetene dine, men data sletting er ikke alltid sletting av data. Et komplett sikkerhets- og programvarekonsept er en del av en fornuftig sletting av data. Derfor bør du ikke bare fokusere på tjenesten Sletting av data vær oppmerksom, men spør nøyaktig hva som ligger bak og hvordan det fungerer. Her har bb-net en nesten unik tilnærming i bransjen. Kombinasjonen av et tretrinnssystem og det interne utviklet Programvareløsning SAM tilby deg absolutt sikkerhet.

  Sikkerhetskonsept datasikkerhet

  KUN BB-NET HAR SAM

  SAM er forkortelse for en spesialutviklet programvare som automatisk utfører alle delvise behandlingstrinn og veileder den ansatte LEAN. På bb-net er ikke produksjon 4.0 en visjon, men en realitet. Et absolutt høydepunkt er dataområdet i miljøet. Man leser igjen og igjen setninger som: "Vi ansetter opplært personell for å slette data." Men alle vet at programvare fungerer feilfritt og pålitelig. Vi har et utdannet kontrollteam, men det virkelige arbeidet gjøres av den datastyrte programvaren. All data og media blir gjenkjent og logget fullstendig elektronisk og automatisk. For dette formålet styres enhetene av den innovative programvaren fra de er koblet til nettverket, slik at nesten ingen menneskelig inngripen er nødvendig.

  bærbar PC med programvare sam

  3-TRINS DATASIKKERHETKONSEPT

  TRINN 1
  ANERKJENNELSE
  AV DATA
  TRINN 2
  KLAR
  AV DATA
  TRINN 3
  ØDELEGGE
  FRA DATABÆRERE

  SPESIFIKASJONERANERKJENNELSE

  Til en Datasletting eller ødeleggelse av databærere alt innholdet i Data gjenkjennes. Når det gjelder en bærbar PC, kan dette for eksempel være SIM-kort med telefoni- og kontaktdata, mediekort som SD-kort, sikkerhetskort for dataprogrammer, USB-adaptere som fungerer som dongler, optiske databærere som CD eller DVD, interne harddisker (HDDer) eller SSD-er klistremerker og notater kan også være direkte på enheten. Det er også en rekke mulige lagringsplasser i andre enheter som datamaskiner, servere, mobiltelefoner eller til og med skrivere. Vi som markedsledere har utviklet egne programvareapplikasjonersom finner alle byggesteinene, disse rapporter sømløst, fjern den fra enheten og send den for å slukke eller makulere. Et rent fireøyne-prinsipp (som ofte er med konkurrenter) basert på arbeidsinstruksjoner er ikke tilstrekkelig her, da feilprosenten er for høy.

  SPESIFIKASJONERSLETTING

  Med blancco vi har den beste metoden for å sikkert slette data på lagringsenheter uavhengig av teknologi. Hver Slukningsprosedyren som brukes er kontrollert og sertifisertfor å sikre overholdelse av nasjonale og globale databeskyttelsesregler. Du ender opp med en signert, tukler tydelig og protokoll for sletting av digitale data er tilgjengelig for hver enkelt databærer. Innenfor vår Vi bruker SAM-programvare i bakgrunnen på applikasjoner og dataforbindelser av blancco. Som Silver Partner kan vi trekke på betydelig flere ressurser og motta den nyeste teknologien og informasjonen fra første hånd.

  SPESIFIKASJONERØDELEGGELSE

  Destruksjon av datamedier er nødvendig hvis det skyldes Mangler kan ikke slettes. Dette er den eneste måten å garantere sikkerhet på. Det er også databærere, for eksempel harddisker som ikke kan markedsføres på grunn av alder, samt mobil og smarttelefoner, LTO-bånd og mediekort. Den eneste måten å møte selv de høyeste behovene skal makuleres og destrueres med sertifiserte DIN 66399-2, ISO 21964-2 medie makuleringsmaskiner. Disse systemene er også lokalisert i vårt absolutt sikre teknologisenter. Transport til en tjenesteleverandør er ikke nødvendig.

  harddisker
  DIN 66399 H4 og H5

  SSD, smarttelefon og nettbrett
  DIN 66399 E4

  Båndstasjoner og media
  DIN 66399 T5

  Ødeleggelse av harddisk med makuleringsmaskin
  DIN 66399_H4
  DIN 66399 H4
  DIN 66399_H5
  DIN 66399 H5
  DIN 66399_E4
  DIN 66399 E4

  SIE SPØRRE - VI SVARE

  Hva er forskjellen mellom enkel og sikker, sertifisert sletting av data?

  Noen selskaper har PCen fullstendig slettet med operativsystemet i form av formatering, som ofte blir beskrevet som enkel sletting av data. Dette har imidlertid ingenting å gjøre med sletting av data, ettersom dataene kan gjenopprettes på enkle måter. Det er ingen sertifisert sletting av data i denne forstand, bare prosessen med slettingsprosessen under dataødeleggelsen kan sertifiseres, og med BSI-sletting av data er det muligheten for å slette GDPR-kompatibel. På den annen side er det sikker sletting av data og beskriver kombinasjonen av slettingsalgoritme, prosesssekvens og mediet som skal slettes. Dette bestemmer også varigheten av slettingsprosessen.

  Hvordan er ødeleggelse av databærer definert i samsvar med DIN EN 66399?

  DIN 66399-1 beskriver de generelle prinsippene og vilkårene for sertifisert datadestruksjon. Databærere som harddisker, SSD-er, LTO-bånd, CD-er, smarttelefoner eller nettbrett ødelegges i samsvar med DIN 66399-2 med sikkerhetsnivåene E4, T5, O4 og H5. Kravene til sertifisert databærer ødeleggelse er plassert på destruksjonsmaskinen. H5 beskriver ødeleggelsen av harddisker med en maksimal makuleringsstørrelse på 320 mm² (10% toleranse opptil 800 mm²). Ødeleggelsen av databærere fra smarttelefoner, nettbrett og SSD-er er indikert med E4 - her er den maksimale makuleringsstørrelsen 30 mm² (10% toleranse opptil 90 mm²). DIN 66399-3 beskriver prosessen med datadestruksjon.

  Hvorfor sikre data ødeleggelse?

  En enkel sletting av data er ikke lenger tilstrekkelig i disse dager for å handle ansvarlig med bedrifts- og kundedata i samsvar med GDPR. Hvis data blir tapt eller misbrukt, er det en risiko for høye bøter og strafferettslige straffer. Du bør slette dataene dine f.eks. B. fra en profesjonell oppussing. En skriftlig bekreftelse på sletting av data er viktig. Sikkerhetsbeholdere bør også brukes til å beskytte datamedia.

  Hva er forskjellen mellom "avhending" og "destruksjon" for databærere?

  Når de blir kastet, havner databærerne vanligvis på deponiet hos deponeringsselskapet, der dataene dine er fritt tilgjengelige og ikke beskyttet som en sertifisert sletting av data. Hvis harddisken blir ødelagt, ødelegges databærerne mekanisk ved hjelp av en makuleringsmaskin og kan ikke gjenopprettes. Sikkerhetsnivået må følges her. Diskdestruksjon på stedet er en vanlig praksis for å sikre at diskene ikke etterlater bedriften i god stand.

  Gratis hvitt papir for deg.

  DET REMARKETING
  FOR SELSKAPER

  Hvordan du som selskap velger riktig IT-remarketingpartner for å være vellykket og bærekraftig. 

  Whitepaper IT Remarketing Pounded Data
  Rull til toppen