ElektroG innledende behandlingsanlegg og EAR-register

innledende behandlingssystem og øre
Produktansvar bestemmes i samsvar med seksjon 23 i Recycling Management Act (KrWG) for elektrisk og elektronisk utstyr. Hovedprioriteten er å redusere eller unngå avfallsmengden og bruke ressursene mer effektivt.

Gamle apparater skal derfor underkastes en første behandling før de utfører gjenvinning og avhending.

Akkrediterte selskaper må oppfylle et stort antall forpliktelser her. Tekniske krav for behandling må oppfylles på stedene og anleggene. Slik som et egnet oppbevaringsrom for demonterte enkeltdeler, spesielle beholdere for oppbevaring av batterier, PCB / PCT-holdige kondensatorer, men også for annet farlig avfall.

Kriteriene og kravene for utvinning har topp prioritet og må bevises. For IT-sektoren er dette klasse 2 og 5.

Klasse 2 er for eksempel skjermer og bærbare datamaskiner.
Andelen resirkulering må være minst 80 prosent og andelen klargjøring for gjenbruk og resirkulering må være minst 70 prosent.

Klasse 5 er for eksempel datamaskiner og mobiltelefoner.
Andelen resirkulering må være minst 75 prosent og andelen klargjøring for gjenbruk og resirkulering må være minst 55 prosent.

Du kan bruke stiftelsen Elektro-Altgeräte-Register (øre) til å sjekke om den potensielle nye partneren er en sertifisert operatør av et innledende behandlingsanlegg.

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#no-back

Rull til toppen